Roboty ziemne

Skierniewice roboty ziemne

Wykonujemy wszelkie roboty ziemne:

  • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe,
  • makroniwelacja terenu,
  • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane,
  • wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje (elektryczne, odpływowe, itp.),
  • rekultywacja terenu,
  • stabilizacja podłoża,
  • niwelacja i ostateczne kształtowanie terenu,
  • wykopy.

Roboty ziemne to najmłodsza gałąź naszej działalności. Ponieważ na chwilę obecną nie dysponujemy całą gamą specjalistycznego sprzętu, część prac wykonujemy w ścisłej współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami, które takim sprzętem dysponują.

Oczywiście otrzymacie Państwo jedną fakturę za wykonane usługi.

Dysponujemy wywrotkami, koparkami, koparko-ładowarkami, ładowarkami, spychaczami oraz innym sprzętem, który umożliwia wykonywanie wszelkiego typu robót ziemnych.